NYTTidag startar en sub

Frihetliga, pragmatiska och oberoende nyhetsmagasinet NYTTidag.se pekas mot publiceringsplattformen NYTTidag.substack.com – läs oss där.

NYTTidag.se är ett framtidsprojekt. En frihetlig produkt vars utkomst ägs av dess medarbetare. Ett Internetexperiment.