Om NYTTidag.se

Det behövs en motpol till våra stora medier.

Vi ser på världen genom ett icke-auktoritärt synsätt med inspiration i den decentraliserade revolution som kallas blockkedjan.

Vår sajt och redaktion är under uppbyggnad. Om du vill bidra hör gärna av dig.

Skriv till oss och berätta om din världssyn, och vad du skulle vilja läsa mer nyheter om.